Liên kết với chúng tôi

QUYỀN LỢI

Được tài trợ 100% chi phí sinh hoạt, ăn ở, training, debut và quảng bá đến công chúng.

Được hỗ trợ bởi ekip chuyên nghiệp trong quá trình tập luyện và các hoạt động biểu diễn.

Được chi trả lương hàng tháng ngay cả trong thời gian đào tạo.

Được tổ chức du lịch hàng năm trong và ngoài nước suốt thời gian ký hợp đồng.

-->